NICE teleservice klanten

Onze klanten zijn in een breed scala van bedrijfssectoren actief en variëren in omvang: zo verlenen wij diensten aan eenmanszaken, mkb-bedrijven en multinationals.
Ons gevarieerde klantenbestand bestaat o.a. uit installatiebedrijven, fysiotherapeuten, waarnemingsdiensten voor tandartsen, letselschadespecialisten, verzekeringstussenpersonen, makelaars, advocaten, administratiekantoren en servicelijnen voor de foodsector.
Ook verlenen wij service aan zzp’ ers in diverse branches en worden wij door een aantal bedrijven ingezet voor alarmopvolging.
NICE teleservice: uw sleutel tot succes!

Hoe gaat het in zijn werk

Als u naar ons doorschakelt, zien wij gelijk alle gegevens/ instructies van uw bedrijf op het beeldscherm. Onze medewerkers beschikken dus direct over parate kennis, zodat zij uw klanten goed te woord kunnen staan. De klant merkt daardoor niet, dat u staat doorgeschakeld naar onze telefoonservice.

Een aantal van onze klanten wil dat wij bij het opnemen van hun telefoon duidelijk laten weten, dat zij met een antwoordservice spreken. Het gros van onze klanten kiest ervoor, dat de telefoon wordt aangenomen alsof wij daadwerkelijk bij hen op kantoor zitten. Onze medewerkers vullen die rol graag conform uw wens in en zijn er dan ook in getraind om zich moeiteloos te  verplaatsen in uw bedrijf, uw activiteiten en het daarbij behorende vakjargon.
 
Uitspraak van een tevreden klant:"Mijn telefoniste gaat niet op vakantie, zeurt niet om reiskosten, is nooit ziek en gaat niet met zwangerschapsverlof".