Telefoonservice

Telefoonservice

Waarom gebruik maken van
NICE telefoonservice?

 
Uw klanten worden uiterst vriendelijk en persoonlijk te woord gestaan door een professionele telefoniste, die op de hoogte is van uw bedrijfsactiviteiten en de namen kent van uw medewerkers en uw (meest belangrijke) klanten.
Als u gebruik maakt van de telefoonservice van NICE teleservice, bent u altijd telefonisch bereikbaar en worden uw klanten en relaties op een professionele wijze te woord gestaan door onze telefoniste. U hoeft niet zelf een telefoniste in dienst te nemen, maar u hebt de beschikking over een telefoniste op afstand, die zich nauw betrokken voelt bij uw bedrijf. U kunt (indien gewenst) 24 uur per dag en 7 dagen per week de telefoon doorschakelen, zodat u altijd telefonisch bereikbaar bent en uw klanten altijd op deskundige wijze te woord worden gestaan.
 
Met het doorschakelen van de telefoon naar NICE teleservice, is uw bereikbaarheid optimaal gegarandeerd. Uw klanten en relaties zullen van deze doorschakeling niets merken, aangezien wij opnemen met uw eigen (bedrijfs)naam. Hierdoor wordt voorkomen, dat u belangrijke orders of opdrachten mist, terwijl het opnemen met de bedrijfsnaam de representatieve waarde van uw bedrijf ondersteunt.
 
Naast het uitbesteden van de telefoonbeantwoording, kunnen wij voor u de daaruit voortvloeiende berichtenstroom coördineren: offertes, opdrachtbevestigingen, tekeningen of andere zaken worden op verzoek snel en adequaat aan u/uw klanten doorgestuurd.
 
Het realiseren van de telefoonservice is eenvoudig: het enige wat u hoeft te doen, is de telefoon doorschakelen met *21* of *61* naar een speciaal aan u toegewezen telefoonnummer. Wij doen de rest!
Uit onderzoek is gebleken, dat de meeste mensen uiteindelijk zaken doen met een bedrijf waar men direct persoonlijk te woord wordt gestaan door een telefoniste. Een groot aantal mensen verbreekt zelfs bij het horen van een antwoordapparaat de verbinding en kiest uiteindelijk voor een bedrijf, waar het contact direct bij aanvang op professionele wijze tot stand komt.

Afsprakenservice

NICE teleservice kan ook het agendabeheer van u overnemen. Aan de hand van uw agenda verzorgen wij de afspraken met vertegenwoordigers, klanten en bedrijven. Onze telefonistes spreiden uw afspraken conform de instructies en brengen u op elk gewenst tijdstip op de hoogte van de wijzigingen.
Meer informatie over agendabeheer

Secretaresse op afstand

NICE teleservice kan ook worden ingezet voor secretariële ondersteuning. Dit kan in de vorm van een interim secretaresse op uw eigen locatie, maar ook als secretaresse op afstand in de vorm van een free lance secretaresse. De virtuele secretaresse kan o.a. worden ingezet voor het beheren van uw correspondentie, het debiteurenbeheer, de facturatie en voor het opstellen van offertes. Tevens bieden wij notuleerservice aan door een ervaren (directie)secretaresse. 
Meer informatie over secretaresse op afstand