Voorwaarden voor het gebruik van deze website

1. Totstandkoming en duur abonnement; diensten; overdracht
1.1. Hierna wordt aangeduid als